Het Blog

Hieronder vind je mijn zogenaamde Web Log. Een soort van Logboek. Je vindt hier mijn rijmen en dichten, denken en biechten, van vroeger en nu.
Het lange verslag van de zoektocht naar dat ene wat we allemaal zoeken. "To Blog is the foundation of all Knowladge.."

29 juni, 2010

Eskimo proverb quote

Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy..

Misschien zijn zij geen sterren, maar eerder gaatjes in de hemel waar de liefde van zij die van ons heen gingen, door heen dringen en op ons schijnen en ons laten weten dat ze gellukig zijn.

Posted with altBlogger.

Geen opmerkingen: