Het Blog

Hieronder vind je mijn zogenaamde Web Log. Een soort van Logboek. Je vindt hier mijn rijmen en dichten, denken en biechten, van vroeger en nu.
Het lange verslag van de zoektocht naar dat ene wat we allemaal zoeken. "To Blog is the foundation of all Knowladge.."

06 mei, 2014

Waarom stemplicht en waarom dit een goeie zaak is.. een open brief aan iedereen.

Heel lang geleden kon je enkel stemmen als je rijk was. Het was het gewone volk, ik vermoed u en ik, niet gegund om te gaan stemmen. Enkel mensen van adel konden dit en mensen die rijk genoeg waren om een stem te kunnen kopen konden dit en meermaals zelfs afhankelijk van de hoeveelheid belastingen die men kon betalen. Het cijnskiesrecht. Daar kwam onder meer dank zij priester Daens en de socialistische partijen gedeeltelijk een einde aan en eindelijk mochten eind 19 de  en begin 20 ste eeuw ook Arbeiders gaan stemmen. Echter alleen mannen en tot 1918 kon je als man als je geld had meerdere stemmen kopen, het algemeen meervoudig stemrecht. Dit alles vanaf de leeftijd van 25. Ook de opkomstplicht werd ingevoerd.
In 1918 na WO 1 kwam er dankzij Koning Albert 1 en onder jarenlange druk van de Belgische Werklieden partij eindelijk het algemeen enkelvoudig stemrecht. Op 9 mei 1919 kon dankzij een nieuwe wet iedere man van 21 een stem uitbrengen. Sterker, hij was verplicht aan de opkomstplicht te voldoen. Hij kon wel blanco stemmen indien hij dat wou.
Pas vanaf 1948 kwam er algemene stemplicht voor alle burgers vanaf de leeftijd van 21.
In 1981 werd de leeftijd van meerderjarigheid verlaagd naar 18 jaar en mocht je vanaf je 18de met de wagen rijden en ook gaan stemmen.
Om tot zovele wetsaanpassingen te komen is er heel veel strijd gevoerd. Heel veel stakingen en betogingen met vele dodelijke slachtoffers en hevige politieke debatten waren nodig om de ongelijkheid en het achterstellen van grote delen van de bevolking tot een einde te brengen en te zorgen dat er gelijkheid kwam voor iedereen.

Het is dus niet alleen je burgerplicht maar zelfs je morele verantwoordelijkheid om te gaan stemmen.

Alleen als iedereen die stemgerechtigd is gaat stemmen krijg je een volledig beeld van wat de bevolking wil.

Heb je nog steeds niet kunnen beslissen wie jouw stem krijgt op 25 mei, dan krijg je nog een paar persoonlijke tips van mij.

- Je kan altijd deelnemen aan een stem test, maar zorg dan dat je niet klakkeloos de resultaten van die test overneemt. Zorg dat je de test ook voldoende analyseert. Je kan namelijk niet met alle punten van een partij akkoord gaan. Ik kwam bij die test namelijk bij NVA uit en dat is nu niet de partij die ik wens te steunen. De tweede plaats was dan weer wel mijn keuze.
- Je kan het ook van een heel andere kant bekijken en niet kijken naar wat nu een politieker of partij fout heeft gedaan. Kijk wat men goed heeft gedaan tijdens de laatste jaren in ons land.
dingen waarvan jij vindt dat ze positief hebben bijgedragen tot jouw goed gevoel. Kijk dan naar wie daarbij hoofdzakelijk berokken was en kom zo tot een besluit. Googelen dus. Maak bij aanvang eerst een lijstje met personen of partijen op wie je zeker niet wil stemmen.
- En zo een lijstje is ook weer een manier. Maak eerst een lijstje met wie je niet en wel wil steunen.
Maak dan met de overblijvende weer een lijstje wie niet en wie wel en na maximum 28 lijstjes kom je normaal tot een partij besluit.
- En voor wie het dan nog niet weet raad ik aan te stemmen op iemand die jong dynamisch en vooral volstrekt onbelangrijk is. Zo richt je alvast de minste schade aan.

Als je dan nog besluit om niet te gaan stemmen, weet dan dat je dat in 2014  minimum 150 Euro gaat kosten en dat je van mij alvast een totaal verbod krijgt om ook maar iets te zeggen over politiek. Vanaf dan ontzeg je jezelf ook het recht om aan politieke discussies deel te nemen.

Stemmen is een plicht die nodig is. Het is via de stemplicht dat het stemrecht wordt beschermd.
Het is niet Cool om te zeuren over het feit dat je voor die idioten je zondagsrust niet wil verbrotten.
De enige idioot ben jijzelf op dat moment. Niet Cool, wel dom.

Nog niet overtuigd? denk dan even aan het volgende idee.
Tijdens de verkiezingen zijn er in heel het land in elke stad, gemeente of dorp veel mensen op de baan. Alle café 's zijn open en vooral Jeugdhuizen, Jeugd- en Sportverenigingen krijgen dan de kans om een centje bij te verdienen. Hen steunen maakt het Stemmen weer leuk. Je ziet mensen die je in jaren niet gezien hebt en je steunt de verenigingen en de plaatselijke middenstand door je bezoek ook financieel.
Daar kan je toch niet tegen zijn.. Maar ga wel eerst stemmen. Je doet dat best nuchter.
Stem! Op 25 mei.

Jeroen Van Damme

Geen opmerkingen: