Het Blog

Hieronder vind je mijn zogenaamde Web Log. Een soort van Logboek. Je vindt hier mijn rijmen en dichten, denken en biechten, van vroeger en nu.
Het lange verslag van de zoektocht naar dat ene wat we allemaal zoeken. "To Blog is the foundation of all Knowladge.."

31 oktober, 2003

Waar dient het eigenlijk toe

Welsprekendheid is een gave die door schrijvers en dichters tot de kunst is verheven.
Zij toont ons tevens dat de uitgebreidheid van onze Nederlandse taal niet hoeft onder te doen voor het Engels of Frans. De uitgebreidheid van onze taal en vooral de rijkdom aan synoniemen heeft slechts een groot doel. Duidelijkheid!
Sommigen blijken dat echter niet te begrijpen wat dan uiteindelijk tot wangebruik leidt.
Zo is het een gewoonte voor sommigen om vooral uit het Latijn overgenomen woorden te gebruiken. Ze klinken iets geleerder en zouden de gebruiker als dusdanig laten overkomen bij zijn toehoorders. (Ik snap zelf amper nog wat ik schrijf maar het is noodzakelijk) Ze gaan echter helemaal voorbij aan het feitelijke doel van onze taal en zijn vele facetten. De taal is er om de communicatie tussen mensen te vereenvoudigen. De vele synoniemen, ook de uit het Latijn overgenomen woorden, zijn er dan weer om de verschillende nuances binnen onze taal en onze leefwereld te benadrukken en in het juiste verband te plaatsen. Het juiste gebruik van die synoniemen is dus erg belangrijk om een boodschap juist te formuleren.
(een voorbeeld : blij en vrolijk zijn synoniemen maar toch is het niet altijd mogelijk het een door het andere te vervangen)
We moeten bij onze woordkeuze dus met meer rekening houden dan met het feit of ze al dan niet intelligent klinken in de oren van een ander. We moeten steeds in het oog houden dat de zinbouw of de context, soms het lyrische, niet verloren gaat door verkeerd gebruik.
We moeten dus samen streven naar een juist gebruik van onze taal en dit met slechts een doel, duidelijkheid.
Derhalve is het dus totaal onzinnig, neen zelfs verkeerd, te denken dat het overmatig gebruik van Latijnse al dan niet geleerd klinkende woorden een teken is van intelligentie. In tegendeel het is een vorm van ijdelheid en ijdelheid is , zonder dat je het er direct kan door vervangen, een synoniem van domheid. ( de respectievelijke aap en zijn ring)
Eenvoud siert de mens en de kunst om ingewikkelde stof tot eenvoudige verstaanbare woorden te herlijden zonder daarbij de context uit het oog te verliezen is wel een blijk van intelligentie.
Tenslotte is het niet mijn bedoeling om iemand te beledigen of voor het hoofd te slaan.
Integendeel, ik wil het opnemen voor zij die de taal iets minder machtig zijn. Zij die elke dag en als het moet telkens weer op nieuw proberen. Al heeft het soms weinig zin. De gewone man uit de straat met zijn top acacia en zijn secletten van dinosauren.

J. E. M.