Het Blog

Hieronder vind je mijn zogenaamde Web Log. Een soort van Logboek. Je vindt hier mijn rijmen en dichten, denken en biechten, van vroeger en nu.
Het lange verslag van de zoektocht naar dat ene wat we allemaal zoeken. "To Blog is the foundation of all Knowladge.."

31 maart, 2014

Beste Tomas (Reactie op een politiek standpunt op Facebook)

Ik denk gewoon dat gij een beetje een verkeerde voorstelling hebt van "Democratie". Als een meerderheid niet achter het idee staat is het toch democratisch om alles te laten zoals het is en te werken aan het oplossen van minpunten die die minderheid aanzet om tot separatisme over te gaan. Een probleem dat wordt opgelost is een probleem minder en daar wordt iedereen toch beter van. Dit wat Vlaanderen betreft. Ook in Schotland wil zelfs slechts een kleine minderheid onafhankelijkheid. Als we uiteindelijk alle regio's in Europa gaan laten afsplitsen van hun moederland, gaan we enkel nog wat egoïstische rijke regio's overhouden en een hoop arme streken die door hun slechte ligging of arme bodemsamenstelling of zelfs uitgemelkte teloorgegane industrie gewoon geen kansen meer krijgen. Een beetje overdreven gesteld weet ik, maar het is gewoon menselijk gezien geen goed idee.
Laten we ons trouwens eens voorstellen wat het met zich mee zou brengen moesten we Vlaanderen afscheuren van België.
Ten eerste zou Wallonië dan opgaan in Frankrijk (nog zeer de vraag of Frankrijk geïnteresseerd is) en Brussel wordt een stadstaat. Tenzij Vlaanderen Rusland achterna holt en Brussel annexeert.
Wordt de dienstplicht opnieuw ingevoerd? Een Vlaams leger, en hoe wordt dat dan georganiseerd want we moeten het materiaal gaan verdelen tussen Vlaanderen en Wallonië?
(of Frankrijk, alweer: zijn die wel geïnteresseerd in onzen brol)
Wat met de politie, brandweer, 100, 101, wat doen we met onze energie centrales?
Hoe lossen we het vraagstuk semi- en andere overheidsbedrijven op?
Wat doen we met de Belgische staatsschuld. Wordt die verdeeld door Walen en Vlamingen of schenken we die aan Frankrijk. We kunnen ze ook gewoon naast ons neerleggen en doen of ze er niet is.
Internationaal? Blijven we bij Europa en blijft de Euro of voeren we de Vlaamse gulden in?
Of sluiten we ons aan bij onze Noorderburen en laten we Willumpy en Flipke vechten om de scepter?
Of worden we toch een Republiek met een president?
Komt er een nieuwe grondwet en wie gaat die schrijven?
En de uiteindelijk HAM-vraag: Wat gaat dit allemaal kosten en wie gaat dat allemaal betalen?
Uiteindelijk zal elke weldenkende mens moeten vaststellen dat Vlaanderen onafhankelijk maken is onbetaalbaar en on-ethisch is.

Wat die nieuwe grondwet betreft heb ik trouwens wel een aantal leuke ideetjes.
Elke Politieker mag slechts 1 mandaat opnemen.
Wie aan gemeente politiek doet mag niet aan nationale politiek doen, deze moeten strikt gescheiden blijven zodanig dat Burgemeesters er halverwege niet tussenuit kunnen knijpen voor een ministerpost. Het zelfde voor de Europese politiek als we bij Europa blijven. Bij verkiezingen worden alle politieke niveaus tegelijk verkozen. geen regionale of gemeenteraads- en nationale verkiezingen meer maar alles tegelijk.
Politici dienen bij het opnemen van hun politiek mandaat ook hun andere beroep op te geven en dienen hun mandaat uit te voeren tot er nieuwe verkiezingen zijn. Bij ontslag of neerleggen van een mandaat volgt er geen ontslagvergoeding.
Je Politieke baan is je enige baan en zo kan je je 100% concentreren op die zaak.
Politiek moet een roeping en een engagement zijn en blijven en dit aan een maximaal netto loon van 1600,00 Euro per maand. Politiekers krijgen verder geen bonussen en vergoedingen.
Naar vergaderingen gaan, ook in het weekend, behoort nu eenmaal tot de job van politieker.
Politiekers nemen de trein en mogen dit gratis. Willen ze de auto gebruiken dan dienen ze die zelf te kopen en onderhouden.
Alles wordt op lokaal gemeentelijk niveau en nationaal regeringsniveau beslist en de provinciepolitiek wordt afgeschaft. Onnodig want Vlaanderen is daarvoor te klein en alles kan perfect op de 2 andere niveaus beslist worden.
Er moet bij verloning van jobs gekeken worden naar de arbeidsintensiviteit, zwaarte van de job, gezondheidsrisico's door bv omgeving of nacht en ploegen werk.
Politiek bedrijven gebeurt altijd in een schone rustige comfortabele plaats 9 to 5. deze behoeft dus zeker niet zwaar verloond te worden.
We gaan over naar een 2 partijen systeem, links en rechts. Alle huidige partijen kunnen hier perfect in ondergebracht worden.
Militairen mogen tijdens en na hun militaire loopbaan geen politiek mandaat opnemen. politiek blijft en moet een burgerzaak blijven. je kiest of voor een politieke loopbaan of voor een militaire loopbaan in dienst van de burger.
Ik kan nog een hele tijd doorgaan maar merk op dat ik, moest dit doorgaan, al flink wat duiten heb bespaard.
Wordt vervolgd..


Geen opmerkingen: